Riigilõivu tagastamine

Enammakstud riigilõivu on maksjal õigus tagasi taotleda.

Selleks esita riigilõivu tagastamise taotlus.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Taotluse saab esitada:

Posti teel taotluse esitamine

Saada taotlus Politsei- ja Piirivalveametile aadressil Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn.

E-postiga taotluse esitamine

Allkirjasta kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid digitaalselt ühes konteineris. Saada allkirjastatud konteiner aadressile .... E-kirja pealkirjaks märkige: „Riigilõivu tagastamise taotlus“.

Politsei- ja Piirivalveamet teeb otsuse riigilõivu tagastamise kohta ja tagastamisele kuuluva riigilõivu tagastab 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates

Tagastamise õigus aegub 2 aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti.

Riigilõivu tagastamist reguleerib Riigilõivuseadus.