Riigilõivu tasumisest vabastamine

Juhul, kui inimesel ei ole võimalik riigilõivu tasuda, on Politsei- ja Piirivalveametil õigus, isiku majanduslikust olukorrast lähtuvalt, riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse põhjendatud taotlusel, vähendada riigilõivu määra või vabastada selle tasumisest.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid


Taotluse saab esitada:


Posti teel taotlus esitamine

Saada taotlus Politsei- ja Piirivalveametile aadressil Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn.

E-posti teel taotluse esitamine

Allkirjasta kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid digitaalselt ühes konteineris. Saada allkirjastatud konteiner aadressile .... E-kirja pealkirjaks märgi: „Riigilõivu tasumisest vabastamise või riigilõivumäära vähendamise taotlus“.

Taotlusele tehakse otsus 30 kalendripäeva jooksul.

Riigilõivu tasumisest vabastamist ja riigilõivumäära vähendamist reguleerib Riigilõivuseadus.