Riigilõivude määrad

Majandustegevus relvadega

Viitenumber: 2900082472

Relvade majandustegevusega seotud taotlused
Tegevusluba tsiviilrelvade ja laskemoonaga seonduvatel tegevusaladel260€
Sõjarelva, selle olulise osa, sõjalise otstarbega laskemoona või lahingumoona käitlemiseks tegevusloa taotluse läbivaatamine950€
Sõjarelva, selle olulise osa, sõjalise otstarbega laskemoona või lahingumoona käitlemiskoha käitamisloa taotluse läbivaatamine1150€