Relvaluba füüsilisele isikule

Relva müümise luba

Relva müümine ehk võõrandamine tähendab relva omandiõiguse üleandmist teisele inimesele või juriidilisele isikule.

Relva omaniku või valdajana võid relva müüa:

  • inimesele, kellel on vastava relva soetamisluba
  • komisjonimüügi korras relvade müügi tegevusluba omava ettevõtte vahendusel
  • relvade müügi, valmistamise, ümbertegemise või parandamise tegevusluba omavale ettevõttele

Relva müümise luba ei saa taotleda relva paralleelloa alusel kasutaja.

Relva müümise loa taotlemine iseteeninduses

Relva müümise luba taotle iseteeninduses relvataotlus.politsei.ee.

Soovitame iseteenindust kasutada Google Chrome'i veebilehitsejaga.

Riigilõivu saad tasuda iseteeninduses pangalingi kaudu.

Relva müümise loa taotlemine teeninduses

Taotluse esitamiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

  • isikut tõendav dokument
  • vajadusel relva omamise seaduslikkust tõendav dokument (näiteks pärimistunnistus)