Relvaluba füüsilisele isikule

Paralleelrelvaluba

Paralleelrelvaluba on tarvis, kui soovid kasutada relva, mille omanikuks on teine inimene.

Enne taotlemist

Kui soovid paralleelrelvaluba saada, siis enne paralleelrelvaloa taotlemist:

  • küsi relvaomaniku kirjalikku nõusolekut

Paralleelrelvaloa taotlemine iseteeninduses

Paralleelrelvaluba taotle iseteeninduses aadressil relvataotlus.politsei.ee.

Soovitame iseteenindust kasutada Google Chrome'i veebilehitsejaga.

Riigilõivu saad tasuda iseteeninduses pangalingi kaudu.

Paralleelrelvaloa taotlemisel lae taotlusele üles vajalike dokumentide koopiad:

  • perearsti poolt väljastatud tervisetõend, mis ei ole vanem kui 3 kuud
  • esmaabikoolituse läbimist kinnitav tõend
  • relva omaniku kirjalik nõusolek tema relva kasutamiseks paralleelrelvaloa alusel
  • jahitunnistus, kui vajad relva jahipidamiseks
  • spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument, kui vajad relva spordialaga tegelemiseks

Paralleelrelvaloa taotlemine teeninduses

Kui soovid taotlust esitada teeninduses, tasu enne teenindusse minemist riigilõiv.

Teenindusse minnes võta kaasa:

  • isikut tõendav dokument
  • relva omaniku kirjalik nõusolek tema relva kasutamiseks paralleelrelvaloa alusel
  • esmasel taotlemisel tervisetõend
  • taotlus – võid täita teeninduses kohapeal või võtta kaasa eelnevalt täidetud taotluse

Esmasel paralleelrelvaloa taotlemisel pead sooritama ka relvaeksami ja esitama esmaabikoolituse läbimist kinnitava dokumendi.

Vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse peab läbi viima tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust. Kontrolli, kas leitud koolitaja on tervishoiutöötajate registris.

Politseiametnik, abipolitseinik, vanglaametnik, tegevväelane ja Kaitseliidu tegevliige ei pea esitama tervisetõendit ega esmaabikoolituse läbimist kinnitavat dokumenti.

Kui sul ei ole relvaluba vastavat liiki relva käitlemiseks, pead sooritama ka relvaeksami.

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane ning soovid saada Eesti paralleelrelvaluba teise riigi väljastatud relvaloa alusel, pead esmasel taotlemisel esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) välisriigi relvaloa koopia.

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane, kellel ei ole teise riigi väljastatud relvaluba ja soovid paralleelrelvaluba taotleda Eestis, pead esmasel taotlemisel lisaks esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) kodakondsusriigi pädeva asutuse väljastatud õiendi karistatuse kohta.