Relvaluba füüsilisele isikule

Kollektsioneerimisluba

Kollektsioneerimisluba annab õiguse asutada ja pidada ajaloo- või kultuuriväärtusega relvade ja padrunite kollektsiooni.

Enne taotlemist

Enne kollektsioneerimisloa taotlemist:

  • loe relvaseadusest relvade ja padrunite kollektsioneerimise nõudeid (relvaseaduse §25)

Kollektsioneerimisloa taotlemine iseteeninduses

Kollektsioneerimisloa taotlemiseks sisene iseteenindusse aadressil relvataotlus.politsei.ee. Soovitame iseteenindust kasutada Google Chrome'i veebilehitsejaga..

Riigilõivu saad tasuda iseteeninduses pangalingi kaudu.

Esmasel relvasoetamisloa taotlemisel pead sooritama ka relvaeksami ja esitama esmaabikoolituse läbimist kinnitava dokumendi.

Vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse peab läbi viima tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust. Kontrolli, kas leitud koolitaja on tervishoiutöötajate registris.

Politseiametnik, abipolitseinik, vanglaametnik, tegevväelane ja Kaitseliidu tegevliige ei pea esitama esmaabikoolituse läbimist kinnitava dokumenti.

Kui sul relvaluba, paralleelrelvaluba või relvakandmisluba ei ole ja soovid taotleda kollektsioneerimisluba, pead sooritama ka relvaeksami.

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane ning soovid saada Eesti kollektsioneerimisluba teise riigi väljastatud relvaloa alusel, pead esmasel taotlemisel esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) välisriigi relvaloa koopia.

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane, kellel ei ole teise riigi väljastatud relvaluba ja soovid kollektsioneerimisluba taotleda Eestis, pead esmasel taotlemisel lisaks esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) kodakondsusriigi pädeva asutuse väljastatud õiendi karistatuse kohta.

Pärast taotlemist

Kui oled saanud kollektsioneerimisloa ja soovid kollektsiooni jaoks relva soetada sisene iseteenindusse.

Riigilõivu saad tasuda iseteeninduses pangalingi kaudu.

Kollektsiooni jaoks padruni soetamiseks vajad ainult kollektsioneerimisluba.

Kollektsioneerimisloa pikendamine ja vahetamine

Pead pöörduma teenindusse, kui soovid kollektsioneerimisloaga seoses:

  • pikendada kollektsioneerimisloa kehtivust
  • lisada või kustutada relvi
  • uuendada muutunud andmeid

Kollektsioneerimisloa pikendamiseks sisene iseteenindusse.

Riigilõivu saad tasuda iseteeninduses pangalingi kaudu.

Vajaliku taotluse saad valida oma digitaalse relvaloa juurest.