Relvaluba füüsilisele isikule

Kollektsioneerimisluba

Kollektsioneerimisluba annab õiguse asutada ja pidada ajaloo- või kultuuriväärtusega relvade ja padrunite kollektsiooni.

Enne taotlemist

Enne kollektsioneerimisloa taotlemist:

  • loe relvaseadusest relvade ja padrunite kollektsioneerimise nõudeid (relvaseaduse §25)

Kollektsioneerimisloa taotlemine iseteeninduses

Kollektsioneerimisluba taotle iseteeninduses relvataotlus.politsei.ee.

Soovitame iseteenindust kasutada Google Chrome'i veebilehitsejaga.

Riigilõivu saad tasuda iseteeninduses pangalingi kaudu.

Lae taotlusele üles vajalike dokumentide koopiad:

  • perearsti poolt väljastatud tervisetõend, mis ei ole vanem kui 3 kuud
  • esmaabikoolituse läbimist kinnitav tõend

Kui sul relvaluba, paralleelrelvaluba või relvakandmisluba ei ole ja soovid taotleda kollektsioneerimisluba, pead sooritama ka relvaeksami.

Vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse peab läbi viima tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust. Kontrolli, kas leitud koolitaja on tervishoiutöötajate registris.

Politseiametnik, abipolitseinik, vanglaametnik, demineerija kutsega Päästeameti ametnik, tegevväelane ja Kaitseliidu tegevliige kellel on teenistus- või sõjaväerelva kandmise õigus ja kes vastab politsei-, vangla-, pääste- või tegevteenistusse asumisel esitatavatele tervisenõuetele ei pea esitama tervisetõendit ega esmaabikoolituse läbimist kinnitavat dokumenti.

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane ning soovid saada Eesti kollektsioneerimisluba teise riigi väljastatud relvaloa alusel, pead esmasel taotlemisel esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) välisriigi relvaloa koopia.

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane, kellel ei ole teise riigi väljastatud relvaluba ja soovid kollektsioneerimisluba taotleda Eestis, pead esmasel taotlemisel lisaks esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) kodakondsusriigi pädeva asutuse väljastatud õiendi karistatuse kohta.

Pärast taotlemist

Kui oled saanud kollektsioneerimisloa ja soovid kollektsiooni jaoks relva soetada kasuta selleks iseteenindust relvataotlus.politsei.ee.

Riigilõivu saad tasuda iseteeninduses pangalingi kaudu.

Kollektsiooni jaoks padruni soetamiseks vajad ainult kollektsioneerimisluba.

Kollektsioneerimisloa pikendamine ja vahetamine

Pead pöörduma teenindusse, kui soovid kollektsioneerimisloaga seoses:

  • pikendada kollektsioneerimisloa kehtivust
  • lisada või kustutada relvi
  • uuendada muutunud andmeid

Kollektsioneerimisloa pikendamiseks kasuta iseteenindust relvataotlus.politsei.ee.

Riigilõivu saad tasuda iseteeninduses pangalingi kaudu.

Vajaliku taotluse saad valida oma digitaalse kollektsioneerisloa juurest.