Relvaluba füüsilisele isikule

Euroopa tulirelvapass

Euroopa tulirelvapass võimaldab ajutiselt ja vastava kutse olemasolul reisida koos relvaga ühest Euroopa Liidu liikmesriigist teise.

Euroopa tulirelvapassi kantakse ainult jahipidamiseks või vastava spordialaga tegelemiseks väljastatud relvaloaga relv.

Tulirelvapassi saad taotleda kas koos relvaloa taotlemisega või eraldi, kui sulle on väljastatud relvaluba või relvakandmisluba.

Enne taotlemist

Enne tulirelvapassi taotlemist tasu riigilõiv.

Euroopa tulirelvapassi taotlemine

Tulirelvapassi saad taotleda sobivas teeninduses. Teenindusse minnes võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument
 • lubade arvule vastav arv dokumendifotoosid mõõtudega 3x4 cm, mis ei ole vanemad kui pool aastat
 • relvaluba või paralleelrelvaluba või relvakandmisluba
 • paralleelrelvaloa esitamisel relva omaniku kirjalik nõusolek
 • juriidilise isiku relvakandmisloa esitamisel juriidilise isiku kirjalik nõusolek
 • relvaloa taotlus – võid täita teeninduses kohapeal või võtta kaasa eelnevalt täidetud taotluse

Euroopa tulirelvapassi pikendamine või vahetamine

Pead pöörduma teenindusse, kui soovid tulirelvapassiga seoses:

 • pikendada tulirelvapassi kehtivust
 • lisada või kustutada relvi
 • uuendada muutunud andmeid

Tulirelvapassi pikendamiseks või vahetamiseks:

 • tulirelvapassi vahetamisel tasu riigilõiv
 • esita tulirelvapassi muutmise taotlus