Relvaluba füüsilisele isikule

Euroopa tulirelvapass

Euroopa tulirelvapass võimaldab ajutiselt ja vastava kutse olemasolul reisida koos relvaga ühest Euroopa Liidu liikmesriigist teise.

Euroopa tulirelvapassi alusel võib füüsiline isik relva Euroopa Liidus edasi toimetada järgmiselt:

  • C-klassi relva, kui reisitakse teise liikmesriiki, et tegeleda jahindusega või taasetendada ajalooline sündmus
  • A-, B- või C-klassi relva, kui reisitakse teise liikmesriiki, et tegeleda laskespordiga.

Tulirelvapassi saad taotleda, kui sulle on väljastatud relvaluba või relvakandmisluba.

Euroopa tulirelvapassi taotlemine teeninduses

Tulirelvapassi taotlemiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

  • isikut tõendav dokument
  • väljastatavate tulirelvapasside arvule vastav arv dokumendifotosid mõõtudega 3x4 cm, mis ei ole vanemad kui pool aastat
  • paberil relvaluba või paralleelrelvaluba või relvakandmisluba
  • paralleelrelvaloa esitamisel relva omaniku kirjalik nõusolek
  • juriidilise isiku relvakandmisloa esitamisel juriidilise isiku kirjalik nõusolek

Euroopa tulirelvapassi pikendamine või vahetamine

Pead taotlema tulirelvapassi pikendamist või vahetamist, kui soovid tulirelvapassiga seoses:

  • pikendada tulirelvapassi kehtivust
  • lisada või kustutada relvi
  • uuendada muutunud andmeid

Tulirelvapassi saad pikendada või vahetada PPA teeninduses.