Hoiatus- ja signaalrelvad

Hoiatus- ja signaalrelv on seade, millel on padrunipesa ja mis on valmistatud üksnes paukpadrunite või pürotehnilise signaali andmiseks mõeldud laskemoonaga tulistamiseks ning mida ei ole võimalik kohandada püssirohu toimel haavli, kuuli või lendkeha väljalaskmiseks.

Nõuetele vastava hoiatus- ja signaalrelva käitlemiseks ei ole vaja luba.

Relvaseadusega on kehtestatud nõue, et hoiatus- ja signaalrelvast ei tohi olla võimalik tulistada gaasipadrunis sisalduva gaasilaenguga.

Gaasipadruneid kasutavaid hoiatus- ja signaalrelvi on keelatud:

  • omada ilma vastavat liiki relvaloata
  • müüa ilma majandustegevuse loata

Kui Sul on selline relv, oled kohustatud selle andma Politsei- ja Piirivalveametile:

  • hoiule
  • hävitamiseks

Politsei- ja Piirivalveametile hoiule antud hoiatus- ja signaalrelvale saad taotleda:

  • relvaloa vastavalt relva liigile
  • majandustegevuse loa relva müügiks, valmistamiseks, ümbertegemiseks, parandamiseks või hoidmiseks