Majandustegevuse load

Sõjarelvade, laskemoona ja lahingumoona käitlemise tegevusluba

Sõjarelvadega seotud tegevusluba on vaja tegutsemiseks järgmistel tegevusaladel:

  • sõjarelva, selle olulise osa või lõhkeainet mittesisaldava lahingumoona valmistamine
  • sõjarelva parandamine või ümbertegemine teenuse osutamisena
  • sõjarelva, laskemoona või lahingumoona vedamine
  • sõiduki, veesõiduki, õhusõiduki või muu toote valmistamine, millele paigaldatakse sõjarelv

Lisaks võib taotleda tegevusluba tegutsemiseks järgmistel tegevusaladel:

  • laskemoona või lahingumoona hoidmise teenuse osutamine
  • laskemoona või lõhkeainet sisaldava lahingumoona valmistamine

Tegevusloa taotlemine

Väljastatud tegevusload