Riigihanked

Politsei- ja Piirivalveameti hanketeated ja riigihangete aruanded on vastavalt riigihangete seadusele kättesaadavad riigihangete registri veebilehelt.

Hankekord

Hankeplaan

Sõidukite rent

Avatud ja läbipaistev riik on meile auasjaks. Läbipaistva asjaajamise nimel avaldame siin lehel nimekirja nendest sõidukitest, mille kasutusrendi leping hakkab umbes kahe kuu pärast lõppema. Anname kõik need sõidukid tagasi firmale, kes hoolitseb nende müügi eest.