PPA lugu ja väärtused

Politsei- ja Piirivalveametis töötab ligi 5000 inimest igapäevaselt selle nimel, et Eestis oleks turvaline. Lisaks PPA meeskonnale abistab meid pea poolteist tuhat vabatahtlikku, kes panustavad oma vaba aega ja energiat abipolitseinike ning vabatahtlike merepäästjatena.

PPA ülesanded, õigused ning kohustused on paika pandud politsei ja piirivalve seaduse ja asutuse põhimäärusega. Kõige laiemalt kokku võetuna on meie organisatsiooni peamised ülesanded seotud avaliku korra tagamisega, süütegude uurimise ja ennetamisega, piiri valvamise, merepääste ning isiku Eestis viibimise aluste ja staatuse määratlemise ning isikut tõendavate dokumentide väljastamisega.

Nende nimetuste taha mahub sadu erinevaid ameteid näiteks piirkonnapolitseinik, uurija, tõlk, pinnaltpäästja, relvur, piloot ja veebikonstaabel. 

Fotokollaaž PPA tegevustest: kallikaru, politseinik paneb laulupeolisele märgi rinda, PPA laev Kindral Kurvits kai ääres, abipolitseinik ja laulupeoline, politsei- ja piirivalve orkester laulupeo rongkäigus, piiripost ja piirivalvur

Igas ööpäevas sõidavad patrullid inimestele appi keskmiselt 400 korral.

Aastas uurime 26 000 kuritegu ning menetleme 130 000 väärtegu.

Anname inimestele igal aastal välja pool miljonit isikut tõendavat dokumenti.

Igal hetkel on meie valve all 338 kilomeetri pikkune idapiir, mis on ka Euroopa Liidu välispiiriks.

Tööliinist sõltumata ühendab meie meeskonda üks eesmärk - me oleme selleks, et aidata. Töötame selle nimel, et kõik inimesed tunneksid end Eestis turvaliselt; saaksid rahuliku südamega õppida, ennast teostada; et Eestis oleks turvaline keskkond arendada majandust ning kultuuri ja et sinimustvalge oleks jätkuvalt Pika Hermanni tornis, politseivormil ning meie kõigi südames.

Meie väärtused

Missioon

Koostöös loome turvalisust

Visioon: maailma parim politsei

Maailma parimat mõtestame oma visioonis samamoodi kui lapsevanema soovi olla oma lastele maailma parim ema või isa. See ei ole võistlus teistega, vaid mõtteviis – lubadus olla parim versioon iseendast. Maailma parima politsei puhul ei mõtle me niivõrd võrdlusele teiste riikidega, vaid vastupidi, just Eesti inimestele, keda teenime. See on meie lubadus olla nende heaolu nimel iga päev parimad.

Väärtused

PPA töötajad järgivad oma töös järgmisi väärtusi:

Avatus. Oleme targad ja loovad ning julgeme mõelda teisiti, leida probleemidele lahendusi ning olla pidevas arengus. Samuti julgeme tunnistada oma eksimusi ning tegevuste eest vastutada.

Inimlikkus. Hoolime nii endast kui teistest ja väärtustame nii kolleege kui inimesi, kellega kokku puutume.

Tarkus. Tegutseme parema tuleviku ja turvalisuse nimel juba täna. Oskame näha oma rolli ja vastutust ning leida uusi ja nutikaid lahendusi.

Usaldusväärne ja eetiline koostööpartner

Politsei jaoks on kõige tähtsam edu mõõt inimeste usaldus. Usaldusväärsuse hoidmiseks ootame ka oma partneritelt vastutustunnet ning kõrgeid eetilisi väärtusi.

Eetiline lepingupartner:

 • rakendab oma ettevõttes või asutuses eetika juhtimise süsteeme ja korruptsiooni ennetamise põhimõtteid. Näiteks on ettevõttel oma eetikakoodeks või kokkulepitud põhiväärtused ning tegutsemisjuhised korruptsiooni ennetamiseks ning tuvastamiseks
 • on aus ja õiglane tööandja, kelle maksekäitumine on teistele eeskujuks
 • ei tee ega too PPA teenistujatele personaalseid kingitusi, näiteks kommikarpe, kinkekaarte, ürituste pileteid lepingu kontaktisikule, teenindajale või politseinikule. Hea sõnaga saab PPA töötajaid toetada siin
 • ei tee PPA teenistujatele personaalseid soodustusi, näiteks allahindlus mõne toote või teenuse ostmisel
 • kasutab ametialaseks suhtluseks ametlikke kanaleid, see tähendab politsei.ee meiliaadresse, PPA telefone, ameti aadressile saadetud paberkirju, mitte aga teenistuja isiklikku Facebooki kontot, suhtlusrakendust või muud teenistuja isiklikku suhtluskanalit
 • ei kutsu PPA teenistujaid üritustele, mis pole seotud teenistusülesannete täitmisega ega ole ametipositsioonist lähtuvalt vajalikud ja eesmärgipärased
 • ei kutsu PPA teenistujaid üritustele ainult meelelahutuse eesmärgil, mis võib olla otsene või kaudne mõjutamine
 • tagab konfidentsiaalsusnõuete täitmise ja isikuandmete kaitse
 • on hea mainega
 • ei ole kriminaalkorras karistatud korruptsioonialases kuriteos
 • ei kasuta ise ega soodusta ebaseadusliku tööjõu kasutamist


Soovitame proovida korruptsiooniteemalist testi Müüdimurdja.

Loe lisaks

Politsei ja piirivalveseadus

Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus

Majandusteave