PPA strateegia - maailma parim politsei

Pildil on kokku võetud meie strateegia tuum. Kollased labad märgivad PPA strateegilisi eesmärke, st mida peame tegema, et Eesti inimene saaks tunda end turvaliselt. Hallid hammasrattad näitavad meie strateegilisi valikuid, s.o kuidas ja kellega neid eesmärke täidame. Kokku moodustub sõukruvi ja seda pöörav mootor, mis viib meid valitud suunas – saada Eesti inimeste jaoks maailma parimaks politseiks – siis ja ainult siis, kui kõik selle masina osad on tugevad ja töötavad hästi.

Pildil PPA strateegia joonis

Visioon: maailma parim politsei

Maailma parimat mõtestame oma visioonis samamoodi kui lapsevanema soovi olla oma lastele maailma parim ema või isa. See ei ole võistlus teistega, vaid mõtteviis – lubadus olla parim versioon iseendast. Maailma parima politsei puhul ei mõtle me niivõrd võrdlusele teiste riikidega, vaid vastupidi, just Eesti inimestele, keda teenime. See on meie lubadus olla nende heaolu nimel iga päev parimad.

Inimene tunneb ennast turvaliselt

Politsei ülesanne on luua turvalisust, aga soovime sellest astuda veel sammu edasi, sest Eesti inimene väärib ja ootab meilt enamat. Objektiivne turvalisus on kõige alus, kuid sellest ei piisa, kui me ei oska kogukonnale oma tegevusi selgitada avatult ja selges ning lihtsas keeles. Turvatunne eeldab arusaamist, mida ja miks PPA teeb, ning igaühe teadmist, et kui ta kunagi peaks politsei abi vajama, siis saab meie peale kindel olla.

Ennetus kui mõtteviis

Oleme seni harjunud mõtlema ennetusest eeskätt konkreetsete ennetusprojektide kaudu, millega töötavad kindlad meeskonnad ja inimesed. Seades sihte järgmiseks kümneks aastaks, mõtestame ennetust märksa laiemalt: mitte eraldiseisva tegevuse, vaid lahutamatu osana igast meie tööst. Ärahoidmine ja tõkestamine on meie strateegias kesksel kohal, ühendades mõtteviisina kõiki meie strateegilisi eesmärke ja valikuid.

Kiire ja tark abi

Hädasolija jaoks on kõige tähtsam, et abi jõuaks temani ruttu ning teeks päriselt midagi paremaks. Jõuame kiiremini kohale, kui teame, millal ja kus meie abi kõige rohkem vaja läheb, ning suudame tööd ja jõude selle järgi jagada. Abi kvaliteet sõltub eelkõige vormikandja oskustest, teadmistest ja suhtumisest ning organisatsiooni ülesanne on teha kõik selleks, et vahetult turvalisust tagaval kolleegil oleks võimalik oma töös õnnestuda.

Õigus on jalule seatud

Süüteomenetlusega kaitseme õigusriiki ja loome ausat keskkonda, kus inimesed tahavad Eesti elu edasi viia. Tõde välja selgitades loome turvatunnet, kui oskame hoida kannatanut. Meie uurimised on tulemuslikud, kui teeme juba sündmuskohal kõik võimaliku ning suudame menetlustes vältida tarbetut bürokraatiat. Organiseeritud kuritegevusele seisame vastu sihistatud tööga, kus uurimismeeskonnal on vajalikud eriteadmised, vahendid ja jõud konkreetse sihtmärgi ebaseadusliku tegevuse tõendamiseks.

Piir peab

Valvates piiri, kaitseme kõiki neid väärtusi ja vabadusi, mis on Eesti inimestele kallid. Riik algab piirist ning PPA õnnestub oma teistes ülesannetes ainult siis, kui oleme edukad välispiiri valvamises. Arvestades maailmas toimuvat, on Eesti inimeste turvatunde jaoks vaja kindlust, et meie riiki sisenevad ainult need, kel on õigus siia tulla. Targalt sihistatud piirikontrolliga suudame tehnoloogia ja andmete toel tuvastada ohud nii, et tavaline reisija seda ei tajugi, ning kõigile, kes on Eestisse oodatud, on piiriületus sujuv ning kiire.

Targad ja õnnelikud PPA inimesed

Turvalisust saab luua inimene, kel silmad säravad ning kes ise tunneb end kindlalt. Oma õnnelikkuse eest vastutab ennekõike igaüks ise, aga tööandjana saame teha palju selleks, et me ei muudaks oma inimesi õnnetuks, et juhtimine oleks tark ja töökorraldus mõistlik ning meie inimestel oleks kerge oma tööd armastada ja kogeda selles õnnestumisi. Politseiniku tähtsaim töövahend on tema nutikus ning peame olema atraktiivne meeskond, kuhu nutikad inimesed tahavad kuuluda.

Kõik üheskoos

Päriselt turvaline Eesti saab sündida üksnes igaühe kaasabil. Nende probleemide tegelikud põhjused, mille tagajärgi me oma töös iga päev lahendame, on politseitööst üsna kaugel ning mõjusate lahendusteni saame jõuda vaid üheskoos partnerite ja kogukonnaga. Eestil on ühiselt turvalisuse loomise edulugu olemas – meie abipolitseinike süsteem on üsna unikaalne kogu maailmas ning järgmistel aastatel kaasame vabatahtlikke üha enamatesse PPA töödesse.

Kasutame tehnoloogiat nutikalt

Mõtleme tehnoloogiast kui vahendist, mis aitab meil rohkem turvalisust luua ning inimeste jaoks olemas olla. Kasutades tehnoloogiat oskuslikult, jääb meil rohkem jõudu ülesanneteks, kus masin ei saa kunagi inimest asendada, kuid mis on turvalisuse loomisel kõige tähtsamad. Et tehnoloogia arenguga ühte sammu käia, peame õppima suuri arendusi jagama väiksemateks juppideks, neid testima, ümber hindama ning mittetoimivast ideest viivituseta loobuma.

#PPA2030

Loe lisaks: