Statistika

Politseistatistika on ametkondlik andmestik, mida Politsei- ja Piirivalveamet kogub, haldab ja töötleb seadusest tulenevate ülesannete täitmisel. Andmestiku koostamise vajadus tuleneb politsei ja piirivalve seadusest.

Ametlikku kuritegevuse statistikat avaldab Justiitsministeerium.

Ametlikku liiklusõnnetuste statistikat väljastab Maanteeamet.

Õiguse ja turvalisusega seotud andmed on kättesaadavad Statistikaameti andmebaasist.

Tervise (sh sõltuvusainete ja surmapõhjuste) statistika on kättesaadav Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasist.

Rahvusvaheline statistika: