Liigu sisuni

Uuringud

Avaliku arvamuse uuring

Politsei- ja Piirivalvemati poolt tellitud iga-aastase avaliku arvamuse uuringu eesmärgiks on selgitada Eesti elanike hinnangud politsei ja piirivalve tööle, turvatundele ning kuriteo/väärteo ohvriks langemisele. Uuringu läbiviimine annab võimaluse arvestada elanike arvamusega organisatsiooni töö planeerimisel.

2017. aasta avaliku arvamuse uuring

2016. aasta avaliku arvamuse uuring

Politsei- ja Piirivalveameti usaldusväärsus

Politsei osaleb kaks korda aastas riigiinstitutsioonide usaldusväärsust puudutavas avaliku arvamuse uuringus, mida viib läbi Turu-uuringute AS.