Uuringud

Avaliku arvamuse uuring

Politsei- ja Piirivalvemati poolt tellitud iga-aastase avaliku arvamuse uuringu eesmärgiks on selgitada Eesti elanike hinnangud politsei ja piirivalve tööle, turvatundele ning kuriteo/väärteo ohvriks langemisele. Uuringu läbiviimine annab võimaluse arvestada elanike arvamusega organisatsiooni töö planeerimisel.

2019. aasta avaliku arvamuse uuring

2017. aasta avaliku arvamuse uuring

2016. aasta avaliku arvamuse uuring

2015. aasta avaliku arvamuse uuring

2014. aasta avaliku arvamuse uuring

2013. aasta avaliku arvamuse uuring

2012. aasta avaliku arvamuse uuring

2011. aasta avaliku arvamuse uuring

2010. aasta avaliku arvamuse uuring

Politsei- ja Piirivalveameti usaldusväärsus

Turu-uuringute AS viib alates 2005. aastast läbi institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Joonisel on kuvatud Politsei- ja Piirivalveametit usaldavate inimeste osakaal Eesti elanikkonnast.