Ülevaade ennetustööst

Politsei ennetustöö on teadus- ja tõenduspõhine koostöötegevus, mille eesmärk on hoida ära või lahendada probleeme. Valdkonnad ja ennetustöö tasand valitakse analüüsipõhiselt, mille tulemusel kasvab elanikkonna turvatunne ja turvalisus. Täpsemalt politsei ennetustööst saab lugeda 2018 aasta suvel valminud ennetustöö kontseptsioonist, mis kättesaadav siit.

Koolide tarbeks oleme ühte kohta kogunud piirkonnapolitseinike kontaktid.

Politsei- ja Piirivalveameti ennetuse valdkonna korraldamise ja arendamise eest on vastutav arendusosakonna ennetuse ja süüteomenetluse büroo. Ennetustöö korraldajate ülesandeks on luua koond kõikidest Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi viidavatest ennetustegevustest, tagada ennetuse eelarve otstarbekas kasutamine ning viia läbi riiklikke projekte või tegevusi antud vallas.

Kõikidesse prefektuuridesse on loodud teabebürood, kus ennetustegevusi koordineerivad prefektuuri haldusalas:

Põhja prefektuur: Kristel-Liis Kaunismaa ..., telefon: 6123116)
Lõuna prefektuur: Krista Klaus ..., telefon:
7308792)
Lääne prefektuur: Heleri Iloste ..., telefon: 4446432)
Ida prefektuur: Kirsti Hindreus ..., telefon:
3372456)