Ennetusprojektid ja kampaaniad

Lähisuhtevägivalla ennetuskampaania

2018. aasta juunis toimus kampaania "Aga mina julgen sekkuda", mille eesmärk oli kutsuda inimesi üles märkama lähisuhtevägivalda ja sellest teavitama ning olema ise seejuures eeskujuks. Ükski lähisuhtevägivalla ohver ei tohiks tunda, et ta on selle probleemiga üksi. Ohvrid julgevad anda vägivallast rohkem politseile teada, kuid endiselt on palju neid juhtumeid, mis meieni ei jõua. Vägivald ei ole ühe inimese, vaid terve ühiskonna probleem. Oled sa juhuslik kõrvalseisja, naaber, sugulane, sõber, kolleeg või poemüüja kohalikus poes – anna vägivallakahtlusest või abivajajast kellelegi teada või julgusta ohvrit abi küsima. See ei ole kohatu surkimine kellegi eraelus, vaid see võib päästa elu.

2017. aastal registreeriti üle Eesti 2632 perevägivallakuritegu. Ligi 40% lähisuhtevägivalla all kannatanutest on viimase viie aasta jooksul sattunud korduvalt vägivalla ohvriks. Tüüpiline lähisuhtevägivalla toimepanija on 27-47-aastane põhi- või kesk(eri)haridusega mees, tüüpiline ohver aga 25-46-aastane keskharidusega naine.

"Aga mina julgen sekkuda" on osa "Aga Mina" väärtuspõhisest ühiskampaaniast, mis vältab terve 2018. aasta ja tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

Kampaania video ja visuaalid:

Rohkem pilte leiad siit.