Ennetusprojektid ja kampaaniad

Riskikäitumise uuring

2015. aasta lõpus viidi läbi kaks avaliku arvamuse ja riskikäitumise uuringut. Ühes uuringus võeti vaatluse alla täiskasvanud elanikkonna hinnangud ning teises õpetajate ja õpilaste arvamused vägivalla, sõltuvusainete tarbimise, liikluses käitumise ning üldise turvatunde kohta.

Eesti täiskasvanud elanikkonna hulgas viidi avaliku arvamuse uuring läbi 2.11.-22.12.2015 ning selles osales 3850 inimest. Koolides viidi uuring läbi ajavahemikul 2.11.2015-4.02.2016 ning selles osales 4203 õpilast ja 208 klassijuhatajat.

Õpilaste ja õpetajate riskikäitumise uuringu tulemused leiad siit.
Täiskasvanud elanikkonna riskikäitumise uuringu tulemused leiad siit.