Ennetusprojektid ja kampaaniad

Ohutusraamat lapsevanematele

Siit leheküljelt on leitav Politsei- ja Piirivalveameti eestvedamisel valminud ohutuse alane raamat 1. klassi minevate laste vanematele.

Ohutusraamatu näol on tegemist eelkõige lapsevanemat toetava materjaliga lapse elu kaitsmisel ja turvalise kasvukeskkonna kujundamisel. Ohutusraamatus käsitletakse kõiki peamisi eluvaldkondi kooliteed alustava lapse elus. Ohutusraamatu keskseks teemaks on lapse ohutus ja lapse käitumise kujundamine nii lapse enda, oma vara kui kaaslaste suhtes. Lisaks leiab raamatust ülevaate Eestis loodud lastekaitsesüsteemist ja võimalustest vajadusel erinevates probleemolukordades abi või lisainfot leida. Olulise teemana on raamatus räägitud ka lapse tervisest ning seda just traumade ja õnnetuste vältimise ning esmaabi õpetamisel.

Lapsevanemad leiavad ohutusraamatust ka mitmeid abivahendeid. Koos lapsega on võimalik kaardistada lapse koolitee – selleks printige võimalusel lisaleht, kus on olemas ka liiklusmärgid, mida on võimalik samuti kaardile kanda. Raamatus on läbivalt tekstide kõrval ka veebilehed, millelt on võimalik leida lisainformatsiooni.

Ohutusraamat ilmub ainult veebiverisoonis.

Ohutusraamat eesti keeles

Ohutusraamat vene keeles