Ennetusprojektid ja kampaaniad

Ahistava jälitamise kampaania

2018. aasta jaanuaris ja veebruaris viis politsei läbi kampaania, mis oli suunatud seksuaalse ja muu ahistamise vastu. Kampaania eesmärgiks oli teavitada, et ahistav jälitamine on süütegu, ja meenutada, millised on aktsepteeritavad käitumisnormid. Ahistamise üks vorme on ahistav jälitamine, mis muutus alates 2017. aasta suvest seadusega süüteoks ning on karistatav rahalise trahvi või kuni üheaastase vangistusega.

Ahistavaks jälitamiseks loetakse teise isikuga korduva või järjepideva kontakti otsimist, tema jälgimist või eraellu sekkumist, kui see hirmutab või häirib teist isikut ning on tema tahte vastane. See võib tähendada ohvril järel käimist või jälitamist, pidevat helistamist või sõnumite saatmist, ka tema kohta info või piltide avaldamist või tema kolleegide ja tuttavate häirimist, näiteks ohvrit laimavate kirjade saatmist. Ahistav jälitamine ei puuduta vaid täiskasvanuid, vaid ka lapsi ja noori, kes kaaslasi sotisaalmeedias järjepidevalt kiusavad.

Kampaania videod: