Ennetusprojektid ja kampaaniad

Küberkuritegevusega võitlemise projekt RAYUELA

RAYUELA mängu eesmärk on harida noori vanuses 8-16 ja anda neile teadmisi interneti kasutamisega seotud riskidest. Mängu eesmärk on mõista paremini küberkuritegevust mõjutavaid tegureid sh inimtegureid ning aidata kaasa küberkuritegevuse ennetamisele, avastamisele ja leevendamisele.
Reaalsete olukordade jäljendamisega saavad mängijad interaktiivselt süveneda küberkurjategijate käitumist jäljendavatesse stsenaariumidesse ning koguda teadmisi alljärgnevatel teemadel:

  • Küberkiusamine, vihakõne (cyberbullying, cyberhate, homophobia)
  • Seksuaalse sisuga materjali väljameelitamine, veebitutvused (online grooming, human trafficking)
  • Andmete õngitsemine (phishing)
  • Valeinfo (fake news)

Mäng on saadaval eesti keeles. Mängu mängimiseks tuleb see arvutisse alla laadida. Mäng asub RAYUELA kodulehel: Rayuela Game - RAYUELA (rayuela-h2020.eu)
Lisainformatsioon:
Kaisa Kägu
...