Ennetusprojektid ja kampaaniad

Projekt „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“

Projekt toetab alaealiste õigusrikkujate erikohtlemise reformi: aitab tuua praktikasse uusi lähenemisviise, jätkusuutlikke lahendusi, mõjusaid sekkumisi, efektiivseid koostöövorme ja -mudeleid ning ajakohastada valdkonna spetsialistide teadmisi ja oskusi.

Politseilised tegevused on kokku lepitud Justiitsministeeriumi ja PPA vahel sõlmitud koostöökokkuleppes, mille eesmärgiks on politseiametnike ja teiste asjakohaste spetsialistide oskuste ja teadmiste parendamine töös laste ja noortega. Selleks on planeeritud erinevaid koolitusi, õppevisiite ning uute lühisekkumiste meetodite kasutuselevõtmine.

Projekti kestvus on kuni 30.04.2024

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Local Development and Poverty Reduction"

Lisainformatsioon:
Kaisa Kägu
...
53493030