Ennetusprojektid ja kampaaniad

Üleeuroopaline sissemurdmiste fookuspäev

19. juunil 2019.a toimub Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku eestvedamisel esimene üleeuroopaline sissemurdmiste ennetamise fookuspäev, millest võtab osa 12 Euroopa Liidu liikmesriiki, sealhulgas Eesti.

Fookuspäeva eesmärk on ühiselt ennetada kodudesse sissemurdmisi, kutsudes üles igaüht panustama oma kodu turvalisusesse. Sissemurdmiste ennetamisega tegelevad ühiselt Politsei- ja Piirivalveamet, MTÜ Eesti Naabrivalve, Eesti korteriühistute liit ja Eesti kindlustusseltside liit.

Nõuanded sissemurdmiste ennetamiseks leiad siit: www.hoianomavara.eu