Ennetusprojektid ja kampaaniad

Üleeuroopaline sissemurdmiste fookuspäev

21. oktoobril 2020. aastal toimub teine üleeuroopaline sissemurdmiste ennetamise fookuspäev Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku eestvedamisel, millest võtab osa 26 Euroopa Liidu liikmesriiki, sealhulgas Eesti.

Fookuspäeva eesmärk on ühiselt ennetada kodudesse sissemurdmisi, kutsudes üles igaüht panustama oma kodu turvalisusesse. Sissemurdmiste ennetamisega tegelevad ühiselt Politsei- ja Piirivalveamet, MTÜ Eesti Naabrivalve, Eesti korteriühistute liit ja Eesti kindlustusseltside liit.

Nõuanded sissemurdmiste ennetamiseks leiad siit: www.hoianomavara.eu