Ennetusalased materjalid

Vägivald

Vägivallaennetuses on politsei rolliks olla eelkõige märkaja ja probleemi edasiandja, teadlikkuse tõstja ning menetluse raames tagada juhtumeid tõhusalt uurides kannatanu kaitse. Ennetuses keskendutakse juhtumite võrgustikupõhisele sekkumisele/lahendamisele, millesse politsei on kaasatud partnerina. Haridusasutusele on politsei toetavaks nõuandjaks ja ennetustegevus on pigem juhtumipõhine.

Kohtinguvägivalla infovoldik

Kiusamise infovoldik

"Kas laps vajab abi?" infovoldik (eesti keeles / vene keeles)