Ennetusalased materjalid

Varavastased süüteod

Varavastaste süütegude ennetuses on suur roll inimestel endil (ohtude vähendamine; kindlustused). Politsei roll on selles valdkonnas järjest väiksem, piirdudes eelkõige teadlikkuse tõstmisega. Inimesed on aina enam hakanud ise tegutsema oma vara kaitsmisega (nt turvaseadmete kasutamine).