Ennetusalased materjalid

Turvaline ruumiloome

Keskkond on üks teguritest, mis võib soodustada ohtude ja süütegude realiseerumist. Et ennetada süütegusid, peab politsei olema turvalisuse eksperdina asjatundlik partner turvalise keskkonna kujundamisel. Kvaliteetset avalikku ruumi ei ole üheski ühiskonnakorralduses võimalik saavutada ilma eri asutuste ekspertide ühise panuseta, mistõttu peaks politsei ruumiloome küsimustes edastama senisest enam enda teadmust turvalisuse seisukohast.

Materjalid: