Ennetusalased materjalid

Uimastid

Uimastiennetuses on politsei rolliks olla partneriks ja nõuandjaks lastevanematele, koolile ja kohalikule omavalitsusele - seda nii erinevate juhtumite lahendamisel kui korduvate rikkumiste ennetamisel. Koolis viib ennetusetegevusi läbi eelkõige õpetaja, keda politsei toetab. Politsei roll koolides õpilastele uimastiennetuse loengute pidamisel (narkootikumid, alkohol ja tubakas) väheneb oluliselt, keskenduda tuleb lastevanematele ja koolipersonalile. Samuti on politsei rolliks alkoholi- ja tubakatoodete alaealistele kättesaadavuse vähendamine (näiteks kontrollostud, kaupluste ja toitlustusasutuse töötajate koolitused) ning narkootiliste ainete kättesaadavuse vähendamine (esmatarvitaja jaoks peaks narkootiline aine olema võimalikult raskesti kättesaadav). Uimastiennetuses on eelkõige oluline sotsiaalsete oskuste arendamine.

Tervise Arengu Instituudi infovoldik koolidele

Narko.ee
Alkoinfo.ee
Tubakainfo.ee
Tarkvanem.ee