Ennetusalased materjalid

Radikaliseerumine

Radikaliseerumist näeb politsei ühena paljudest riskikäitumistest. Radikaliseerumine on protsess, mille käigus võtab inimene omaks äärmusliku eluviisi ning temast saab seeläbi äärmuslane.

Riskikäitumisel on reeglina mitmeid põhjuseid - peamiselt on tegemist isiklike läbielamiste, kaotuste, puuduste tõttu esilekerkinud kõrvalekalletega ühiselureeglitest. Äärmusluse puhul on eelmainitud komponentidele lisandunud ka ideoloogiline mõõde.

Iga äärmuslus ei ole vägivaldne ning käesolevas kontekstis ei ole iga vägivallatseja äärmuslane. Äärmuslik mõtteviis on demokraatlikus ühiskonnas igati aktsepteeritud - probleemseks kujuneb äärmuslus aga koheselt, kui sellega kaasneb vägivald või selle toetamine.

Käsiraamat kohalikele omavalitsustele

Käsiraamat kohalikele omavalitsustele (inglise keeles)

PPA valdkondlik kontakt: ...