Ennetusalased materjalid

Korruptsioon

Korruptsiooni ennetuses on politsei eesmärkideks korruptsiooniteadlikkuse tõstmine avalikus- ja erasektoris, noorte teadlikkuse tõstmine, koostöö erinevate järelevalvestruktuuridega (revisjonikomisjonid, audiitorid, sisekontrolliüksused, töötulemuste analüüsist ja statistikast tulenevalt korruptiivset käitumist soosivate asjaolude väljatoomine ja suurenenud korruptsiooniriskiga valdkondadele tähelepanu juhtimine.

Korruptsiooni infovoldik

Korruptsioonikuritegude ülevaade 2016-2017

Korruptsiooni ennetusvideod: