Valvekontaktid ajakirjanikele

Selleks, et laiema avalikkuse huvi pälvivate ja erakorraliste sündmuste korral oleks ajakirjanikel võimalik Politsei- ja piirivalveametist operatiivinfot saada 24/7 ning 365 päeva aastas, oleme loonud valvesüsteemi.

PPA kommunikatsioonibüroo üldine valvenumber: 60 15 115; e-post: ...

Valvetelefon toimib tööpäeviti kell 17 – 8.30 ja nädalavahetustel ning on mõeldud töövälisel ajal juhtunud erakorraliste sündmuste kohta päringute esitamiseks.

Valves olev pressiesindaja ei viibi töövälisel ajal kontoris, vaid vastab õhtuti, nädalavahetustel ja riigipühadel tõsisemate juhtumite korral telefoni ning meili teel päringutele sellises mahus ja kiirusega nagu sel hetkel võimalik.

Erakorralised sündmused on:

  • Rasked isiku- või eluvastased kuriteosündmused
  • Õnnetused, millega kaasneb tõsine oht inimeste elule või tervisele
  • Raskete vigastustega või hukkunutega liiklusõnnetused
  • PPA juhtimisel läbiviidavad päästeoperatsioonid
  • Olulised liiklus- või liikumistakistused või –piirangud
  • Muud sündmused, mis kujutavad otsest ohtu inimeste elule, tervisele või avalikule korrale, piiravad oluliselt liiklust või liikumist

Päringu esitamisel tuleb arvestada, et esialgne teave võib olla väga üldine ning kui on alustatud kriminaalmenetlust, saab teavet välja anda pärast kooskõlastamist prokuröriga.

Valvepressiesindaja ei vasta õhtuti või nädalavahetustel päringutele, mis on:

  • nii mahukad, et eeldaksid mitmete ametnike tööd töövälisel ajal ega ole seotud tõsist ohtu sisaldava juhtumiga
  • töövälisel ajal juhtunud väiksemate vahejuhtumite kohta, mis ei kujuta endast tõsist ohtu