Dokumendi kättesaamine kaupluses

  Dokument on võimalik kätte saada kindlates kauplustes nende lahtiolekuaegadel.

  Kaupluses saad uue dokumendi kätte vaid juhul, kui sul on kaasas PPA poolt väljaantud kehtiv dokument.

  Kui lähed järgi uuele samaliigilisele dokumendile ja vana veel kehtib, siis peab vana dokumendi kaasa võtma - näiteks ID-kaardi kättesaamiseks peab kaasas olema veel kehtiv ID-kaart.

  Kui kehtivat dokumenti ei ole, saadetakse dokument kliendi kirjaliku avalduse alusel väljastamiseks PPA teenindusse. Saatmine on kliendi jaoks tasuline.

  Kaupluses dokumendi kättesaamine on tasuline. Teenuse eest saab tasuda dokumendi kättesaamisel teenusepakkuja juures.

  Dokument on võimalik kätte saada kindlates kauplustes nende lahtiolekuaegadel.

  Kaupluses dokumendi kättesaamise hinnad

  Üle 15-aastastele maksab dokumendi kättesaamine 7,3 eurot iga dokumendi kohta.

  Alla 15-aastastele maksab dokumendi kättesaamine 4,4 eurot iga dokumendi kohta.

  Üldtingimustel vanaduspensionini jõudnutele ja puudega inimestele maksab dokumendi kättesaamine 4,4 eurot iga dokumendi kohta.