Eesti kodakondsus lapsele

Automaatselt kodakondsuse saamine

Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras sünni hetkest arvates saab:

  • alla 15-aastane alaealine, kes on Eestis sündinud või kes asub kohe pärast sündi koos vanema või vanematega püsivalt Eestisse elama, kui tema vanemad või last üksi kasvatav vanem, keda ükski riik ei pea kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks, on lapse sünni hetkeks elanud Eestis seaduslikult vähemalt viis aastat.
  • laps, kes on sündinud ajavahemikul 01.01.2001 kuni 31.12.2015, kui tema vanemad või last üksi kasvatav vanem, keda ükski riik ei pea kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks, on elanud Eestis seaduslikult vähemalt viis aastat ja alla 15-aastane alaealine elab püsivalt Eestis.

Politsei- ja Piirivalveamet teavitab lapsevanemaid kirjalikult lapse Eesti kodakondsuse saamisest.

Juhul kui soovid taotleda lapsele Eesti kodaniku dokumenti, palume pöördu teenindusse. Juhul kui taotled lapsele Eesti kodaniku dokumenti, puudub hiljem võimalus lapse Eesti kodakondsusest loobumiseks.

Juhul kui soovid loobuda lapse Eesti kodakondsusest, tuleb enne lapse üheaastaseks saamist esitada Politsei- ja Piirivalveametile taotlus. Seejärel tuleb taotleda lapsele elamisluba.