Eesti kodakondsus lapsele

Taotlemine

Kuidas taotleda?

Taotluse Eesti kodakondsuse saamiseks saad esitada isiklikult teeninduses.

Kodakondsuse taotlemiseks teeninduses broneeri aeg veebis.

Milliseid dokumente on vaja taotlemiseks?

Lisadokumendid:

  • vanema ametlikult kinnitatud allkirjastatud kokkulepe teise vanemaga, kes ei ole Eesti kodakondsuses
  • last üksi kasvatava lapsevanema dokument, mis tõendab, et kasvatate last üksi
  • kui taotluse esitab eestkostja, esitage lisaks:
    • seadusliku esindaja isikut tõendav dokument
    • esindusõigust tõendav dokument (v.a juhul, kui dokumendi andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse).

Loetletud dokumente ei pea esitama, kui vastavad andmed sisalduvad riiklikes andmekogudes.