Taga enda ja oma laste turvalisus

Autosõit

  • Enne pikale teekonnale minekut tee kindlaks, et su auto on tehniliselt korras.
  • Vali marsruut enne sõidu algust ja võimaluse korral kasuta suuri maanteid.
  • Varu piisavalt raha ja kütust.
  • Enne teele asumist teata sind ootavale inimesele, millist teed pidi kavatsed sõita ja mis kell kohale jõuad.
  • Ära võta peale hääletajat.
  • Ära jäta nähtavale kotti või mobiiltelefoni või muid väärtuslikke esemeid. Kui soovid akent avada, lase see vaid pisut alla, nii et keegi ei ulatuks auto liiklusvoolus peatudes sealt kätt sisse panema.
  • Pimedal ajal pargi hästivalgustatud käidavasse kohta. Kui pargid auto päeval, kuid tead, et jõuad tagasi alles pimedas, püüa ette mõelda, milliseks olukord kujuneb.
  • Kui pead sageli sõitma pimedal ajal või kui sinu ametikohustuste hulka kuuluvad koduvisiidid (nt hoolekandetöötajal ja meditsiiniõel), muretse endale mobiiltelefon.

Sõiduk Pärnus sillal.