Trahvid

Trahvi tasumine

Tasumine pangaülekandega

Makse saaja: Rahandusministeerium

 

Rahandusministeeriumi arvelduskontod
PankArvelduskontoBIC ehk SWIFT koodPanga aadress
SEB Pank ASEE891010220034796011EEUHEE2XTornimäe 2, Tallinn, Harju maakond, 15010
Swedbank ASEE932200221023778606HABAEE2XLiivalaia 8, Tallinn, Harju maakond, 15040
Luminor Bank ASEE701700017001577198NDEAEE2XLiivalaia tn 45, Tallinn, Harju maakond, 10145
LHV PankEE777700771003813400LHVBEE22Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, Harju maakond

 

 

Viitenumber on märgitud otsusele. Ilma viitenumbrita makset teha ei saa.Kui tasutakse teise inimese eest, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse nimi, kelle eest trahv tasuti ning lisaks võib ka märkida väärteootsuse numbri.

Sooritades rahatrahvi ülekannet välisriigis asuvast pangast on kohustuslik märkida makse saaja, panga nimi, arvelduskonto number (IBAN), BIC ehk SWIFT kood ja summa. Lisainfo lahtrisse kindlasti märkida viitenumber või väärteootsuse number ja ka nimi, kelle eest rahatrahv tasuti. Täpsemad juhised rahvusvaheliste ülekannete tegemiseks leiate oma panga koduleheküljelt.

 

Tasumine sularahas lähimas pangakontoris: tehing - sularaha sissemakse

Politseiametniku määratud rahatrahvi maksmiseks vajalikud rekvisiidid on märgitud süüdlasele väljastatud või kättesaadavaks tehtud väärteootsusele.

Väärteotrahvid tuleb tasuda tähtajaks, milleks on väärteootsusel märgitud tasumise tähtaeg (üldjuhul otsuse tegemisest 15 päeva jooksul). Tähtajaks tasumata väärteotrahvid saadab infosüsteem automaatselt ilma lisahoiatuseta kohtutäiturile sundtäitmiseks. Väärteotrahvi sundtäitmisele pööramise korral alustab kohtutäitur täitemenetlust vastavalt täitemenetluse seadusele.

Tasumisele järgneval päeval kontrollida kindlasti arvelduskonto väljavõtet. Kui ülekandel esines mõni viga, kantakse tasutud summa maksjale panga poolt tagasi ning ülekannet ei toimu.

Menetlusalusel isikul on õigus mõjuvatel põhjustel esitada taotlus rahatrahvi ositi tasumiseks. Taotluse peab esitama 15 päeva jooksul peale väärteoprotokolli kättesaamist.

Lahend väärteoasjas jõustub 15 päeva möödudes väärteoprotokollis märgitud lahendi kättesaadavaks tegemise kuupäevast. Vastavalt VTMS §203 lg 2 pööratakse lahend täitmisele 10 päeva jooksul alates lahendi jõustumisest.

Kui tähtajaks tasumata jäetud väärteotrahvi sissenõudmiseks on alanud täitemenetlus, tuleb väärteotrahv tasuda täitmisteatel märgitud rekvisiitidele. Juhul kui võlgnik tasub väärteotrahvi pärast täitemenetluse algust väärteootsusel näidatud rekvisiitidele, siis kohtutäitur seda tasumise infot ei tea ning võib trahvisumma inkasseerida võlgniku pangakontolt. Trahvi sundtäitmisele pööramine tähtajaks tasumata jätmise tõttu põhjustab võlgnikule alati lisakulusid, kuna võlasummale lisandub kohtutäituri tasu. Seepärast on mõistlik tasuda trahv hiljemalt karistusotsuse jõustumise kuupäevaks.

Topelt- või enamtasutud või ekslikult trahvikontole laekunud summat on maksjal õigus tagasi taotleda. Selleks esita vormikohane taotlus:

  • kohalikus prefektuuris
  • digiallkirjastatult meilile ppa@politsei.ee. Rohkem infot digiallkirja kohta leiad siit.
  • postiga aadressile Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn

Lisainfot väärteotrahvi tasumise kohta saab küsida väärteootsuse allkirjastanud kohtuväliselt menetlejalt, kelle kontaktandmed on märgitud väärteootsusele.