Trahvid

Trahviotsuse edasi kaebamine seoses lühimenetlusega

Tahan vaidlustada lühimenetluse otsuse

Lühimenetluse otsusega mittenõustumisel on sul õigus see otsus vaidlustada 15 päeva jooksul selle kättesaamisest arvates.

Selleks peab esitama kaebuse lühimenetluse otsuse koostanud kohtuvälisele menetlejale e-posti aadressil ... või posti teel. Kaebuse esitamise korral lühimenetluse otsus ei jõustu.

Kaebuses märgi:

  • lühimenetluse otsuse koostanud kohtuvälise menetleja nimetus ja aadress

  • lühimenetlusele allutatud isiku ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefoninumber ning e-posti aadress

  • esindaja olemasolu korral lühimenetlusele allutatud isiku esindaja ees- ja perekonnanimi, asukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress ning volikiri

  • lühimenetluse otsuse number ja kuupäev ning asjaolu, et lühimenetlusele allutatud isik ei nõustu lühimenetluse otsusega

  • kaebuse allkirjastab selle esitaja