Automaatne piirikontrolli süsteem ehk ABC väravad

Alates 2020. aasta lõpust on Tallinna lennujaama piiripunktis ja Narva piiripunktis kasutusel automaatne piirikontrolli süsteem ehk ABC väravad selleks, et piiriületus oleks inimeste jaoks mugavam ja kiirem.

Kas ABC väravad on kõikides Narva piiripunktides?

ABC väravad on täna olemas Narva-1 piiripunktis (Sõpruse sild). Narva-2 piiripunktis (jalakäijate sild) ja Narva raudteepiiripunktis ABC väravaid täna veel kasutusel ei ole.

Kui palju ABC väravaid piiriületuseks on?

ABC väravaid saab piiriületuseks kasutada Narva-1 piiripunkti jalakäijate terminalis ja Tallinna lennujaama terminalis riigist väljuval ja riiki siseneval suunal. Mõlemas piiripunktis on nii siseneval kui väljuval suunal kasutusel neli ABC väravat.

Kas ABC värava kasutamine on keeruline?

ABC värava kasutamine on väga lihtne ja kiire. Sellega saavad hakkama igas vanuses piiriületajad. Värava kasutamist tutvustavat videot saab enne piiri ületust vaadata piiripunkti seinal paiknevalt ekraanilt. Kogu piirikontrolli protsessi juhendab värava ekraanil kuvatav tekst koos illustreeriva animatsiooniga.

Kuidas on võimalik aru saada, et ABC väravad on piirikontrolliks avatud?

Piiriületuseks avatud ABC värava paremal poolsel külje paneelil ja värava kohal paikneval paneelil on rohelise noole kujutis, mis näitab, et värav on piirikontrolli teostamiseks valmis. Kui väraval on punane X kujutis, siis on värav suletud.

Mida teha, kui värav on hõivatud?

Kui väravas on juba piiriületaja ja pole piiriületuseks vaba töötavat väravat, tuleb oodata kollase joone taga, kuni värav vabaneb ja sütib lubav roheline nooleke.

Kas ABC väravaid saavad kasutada kõik piiri ületavad isikud?

Tallinnas ja Narvas saavad ABC väravat kasutada jalgsi piiri ületavad inimesed, kes on 1,2-2 m pikkused ja vähemalt 12 aasta vanused. Saatses peab piiriületaja olema ABC väravate kasutamiseks 18-aastane. Piiriületaja peab olema EL kodanik või Eesti Vabariigi elamisluba omav 3. riigi kodanik või Eesti Vabariigi kodakondsuseta isik.

Millega peab elamisluba omav piiriületaja ABC väravate kasutamisel arvestama?

Selleks, et elamisloaga piiriületaja saaks ABC väravat kasutada, peab selle elamisloaga olema vähemalt üks kord läbitud EV välispiiril tava piirikontroll. ABC väravas elamisluba füüsiliselt ei kontrollita, kuid elamisluba peab isikul kaasas olema.

Kas reisidokumentide osas on mingeid erisusi ABC värava kasutamisel?

Piiriületajal peab olema biomeetriline (kiibiga) pass. Kiibiga reisidokumendil on passi kaanele kantud kiipi sümboliseeriv kujutis.

Kas on mingeid piiranguid ABC väravate kasutamisel?

ABC väravaid ei saa kasutada jalgrattaga, ratastooliga, lapsevankriga, suure käsipagasiga ja teise isiku saatel liikuvad piiriületajad. Suureks käsipagasiks loetakse pagas, mis on maha asetatult on üle 1,2m kõrge, mida piiriületaja ei saa ühe korraga kätte võtta ja mis ei mahu piiri kontrolli teostamise ajal koos piiriületajaga ABC värava kontrollalale. Eeltoodud isikud peavad kasutama piiriületuseks tava piirikontrolli.

Kuidas kaasas olev pagas värava kasutamisel paigutada?

Suurem reisikohver tuleb piirikontrolli teostamise ajal asetada enda ette. Pagas ei tohi takistada isiku näo tuvastamist.

Mida tuleks enne ABC väravas piirikontrolli alustamist teha?

Enne piirikontrolli tuleb eemaldada peakate, prillid, mask või muud näo tuvastamist takistavad esemed.

Kuidas peab ABC väravas seisma?

Piirikontrolli ajal tuleb seista näoga värava suunas. Seismiseks ette nähtud koht on tähistatud põrandale kleebitud jalajälgede kujutisega. Vaadata tuleb otse ekraani suunas.

Kuidas toimub reisidokumendi kontroll?

Juhul kui piirületaja on passile paigaldanud lisa kaaned, tuleb need enne piirikontrolli passilt eemaldada, kuna need võivad takistada dokumendi kontrolli. Pass tuleb avada isikuandmete lehe kohalt ja ekraanil kuvatavate juhiste kohaselt asetada dokumendi kontrolliks paremal pool paiknevale dokumendi kontrolli seadmele selliselt, et dokumendi foto jääb klaasiga alale. Dokumendi kontrolli teostamise ajal hoida parem käsi passi peal ja vaadata väraval paikneva ekraani suunas. Kui piirikontroll on lõppenud annab ABC värav juhise eemaldada pass dokumendi kontrolli seadmelt.

Mida teha, kui ABC värav ei võimalda piiriületust?

Kui ilmneb ABC väravate kasutamist välistav asjaolu, annab ABC värav ekraani vahendusel piiriületajale märku, mida edasi teha. Kui värav ei avane, ära ürita väravat jõuga avada. Vajadusel tuleb oodata, kuni saabub ametnik, kes piiriületajaga edasi tegeleb või pöörduda piirikontrolli läbimiseks tavakontrolli teostava ametniku poole.

Kas ABC väravate kasutamisel on mingeid erisusi riiki sisenemisel ja riigist väljumisel?

Tavaolukorras piirikontroll ABC väravas siseneval ja väljuval suunal ei erine.

Kas piiriületajad kasutavad ABC väravaid?

Üldjuhul isikud, kes on vähemalt ühe korra kasutanud ABC väravaid, teevad seda ka tulevikus meelsasti. Positiivne kogemus lihtsast, kiirest, praktiliselt ilma järjekorrata piiriületusest on heaks eelduseks edaspidi võimalusel piirkontrolliks ABC väravate valimisel. Loodame, et 2030 aastaks valib 40% piiriületajatest piiriületuseks ABC väravad.