Teave laevaagentidele ja sadamakaptenitele

Laevade piiriületuse juhis kirjeldab erinevate laevaliikide ja meeskonna liikmete piiriületust ja kontrolli. Juhise aluseks on rahvusvahelised merendusalased konventsioonid, Schengeni piirieeskirjad ja siseriiklikud õigusaktid.

Piiripunkti töökorralduse eeskirjaga kehtestatakse isikute ja transpordivahendite piiripunkti sisenemise, selles liikumise ja paiknemise ning sellest väljumise kord.

Sadamad ja piiripunktid