Eesti-Vene piiri ületamise kord

2011. aastal muutus Eesti-Vene piiril piiriületamise kord. Uue korra järgi loodi ühtne piiriületuse ootejärjekorra infosüsteem, mida kasutatakse kolmes Eesti maanteepiiripunktis (Eestist väljuval suunal): Narva- Ivangorod, Koidula- Kunitsina Gora ja Luhamaa - Šumilkina. Iga maanteepiiripunkti lähedale on loodud ka ooteala, kus saavad autojuhid piiriületusaega oodata.

Piiriületuse ootejärjekorra korraldus alates 16. juuni 2021


Muudatused ooteala töös seoses uue lepinguperioodi kehtima hakkamisega (kahte esimest lahendust hakatakse rakendama hiljemalt 16.08.2021):

 • Ootealal elavasse järjekorda registreeritud A- ja B-kategooria sõiduki piiriületuse ootejärjekorra korraldamise eest tasu ei võeta. Sõiduk registreeritakse ootejärjekorda ootealale sisenemisel, kasutades selleks automaatseid tehnilisi lahendusi.
 • NB! Piiriületuseks kindla kuupäeva ja kellaaja broneerimine või sõidukile piiriületuse ootejärjekorra koha broneerimine esimesele vabale võimalusele on tasuline.
 • Kui madala liikluskoormuse juures suunatakse broneeringut omav A- ja B-kategooria sõiduk piiripunkti ooteala läbimata, kehtib neile siiski ootejärjekorra korraldamise eest ettenähtud tasu.

Alates 16. juunist 2021 korraldavad ootealateenust GoSwift OÜ, OÜ Collade, Paldiski Sadamate AS ja AS Transservis-N.

Luhamaa ja Koidula ooteala

Viiruspuhangust tingituna on piiriületajate arv langenud, mistõttu ei pea alates 16. juunist A- ja B-kategooria sõidukid Koidula ja Luhamaa piiripunkti läbimiseks kasutama piiriületuse ootejärjekorra andmekogu ning piiriületuse ooteala.

C- ja D-kategooria sõidukite (v.a liinibussid, mis ei pea ooteala läbima) järjekorda broneerimine toimub endisel viisil GoSwifti broneeringusüsteemi kaudu.

Narva ooteala

A- ja B- kategooria elava järjekorra sõidukid pääsevad ootealale läbi numbrituvastuse. Ootealal registreeritakse sõiduk juhi poolt elavasse järjekorda läbi iseteeninduskioski. Selline registreerimismeetod kehtib 16. juunist kuni 15. augustini 2021, kuni töötatakse välja tehniline lahendus. Samas säilib A- ja B-kategooria sõidukitele tasuline võimalus broneerida koht kindlale kuupäevale ja kellaajale või koha broneerimine esimesele vabale võimalusele.

C- ja D- kategooriate sõidukite järjekorda broneerimine toimub endisel viisil GoSwifti broneeringusüsteemi kaudu.

Ootejärjekorra broneerimissüsteem

Seoses piiriületajate arvu langusega lühendatakse ootejärjekorra broneerimise kõnekeskuse teenindusaega, mis hoitakse avatuna ajavahemikus kell 8-23

Millised on piiriületuse korra eesmärgid?

 • Piiriületuse ootejärjekorra infosüsteem annab võimaluse piiriületuse aega planeerida. Kui piiriületajal tekib vajadus oodata piiriületusaega, siis saab seda teha spetsiaalsetel senisest paremate tingimustega ootealadel.
 • Teades piiriületuse aega, saavad sõidukiga piiriületajad saabuda piirile määratud ajaks, mis kaotab vajaduse oodata piiriületust elavas järjekorras ning loob inimlikumad tingimused piirijärjekorras ootamiseks. Näiteks saavad inimesed puhkuseplaane tehes planeerida, millal tagasi koju naasta või saavad kaubaveokijuhid juba tööreisi alguses teada, mis ajale planeerida piirile jõudmine.
 • Liiklusohutuse tagamine ja piiriületuse sujuvuse tagamine (süsteemi kasutamine aitab hajutada reisijate piirile saabumist)

Mis on ühtne piiriületuse ootejärjekorra infosüsteem?

Ühtne piiriületuse ootejärjekorra infosüsteem on elektrooniline andmebaas piiriületuse aja broneerimiseks. Kolme piiripunkti teenindavat, ühtset infosüsteemi kasutavad kõik piiriületajad, sõltumata sellest mis riigis nad elavad või mis liiki sõidukit kasutavad. Teenust osutatakse eesti, inglise ja vene keeles.

Ühtse piiriületuse ootejärjekorra infosüsteemi nimi on GoSwift. Piirületuse süsteemi on loonud Girf OÜ Siseministeeriumi poolt antud haldusülesande raames.


Kuidas on võimalik piiriületuse aega broneerida?

GoSwifti saab piiriületuse eelbroneeringuid teha eesti, inglise ja vene keeles, edastades selleks andmed sõidukite ja isikute kohta, kes piiriületust planeerivad. Seda saab teha:

 • veebiaadressidel www.eestipiir.ee või www.estonianborder.eu
 • helistades broneerimiskeskuse telefoninumbril +372 6 989 192
 • ilma eelbroneeringuta piirile saabunud sõiduk saab üldisesse järjekorda registreeruda ka piiripunkti läheduses oleval ametlikul ootealal, kas iseteeninduskioskis või ooteala teenindaja abil. Piiripunktis ootejärjekorda registreerida ei saa.
 • piiriületuse aega saab broneerida kuni 90 päeva ette.

Infot ootealade tasude kohta leiab www.eestipiir.ee lehelt.


Milliseid andmeid tuleb edastada?

Broneeringu tegemisel on tarvis esitada andmed piiriületust planeerivate isikute ja sõidukite kohta.

Kaubaveokid peavad edastama tollidokumendi MRN numbri või deklareerima, et nad ületavad piiri ilma koormata.


Millised on broneeringu eest tasumise võimalused?

Eesti pankade kliendid saavad broneeringu eest maksta internetis pangaülekandega või krediitkaardiga. Telefoni teel broneeringut tehes, saab maksta mobiilimakse või krediitkaardiga.

Ülejäänud reisijad saavad maksta üksnes krediitkaardiga ja seda nii interneti kui telefoni teel kohta broneerides. Kõik, kes on teinud endale infosüsteemis kasutajakonto, saavad tasuda broneeringu eest ettemaksukontolt.

Ootealal saab maksta nii deebetkaardiga, kreeditkaardiga kui ka sularahas. Broneering hakkab kehtima pärast makse sooritamist.

Mis on ooteala?

Ooteala on riigipiiri lähistel olev ametlik parkimisala, kus toimub eelnevalt broneeringu teinud sõidukite kontrollimine, ilma eelneva broneeringuta sõidukite registreerimine ootejärjekorda ning sõidukite piiripunkti suunamine. Ootealal saavad autojuhid piiriületusaega oodata senisest paremates tingimustes. Ootealale jõudnud sõiduk registreeritakse ja kui piiriületuse aeg on käes, suunatakse see piirile. Seda näeb ootealal elektroonsetelt tabloodelt.

Ootealad Eesti maanteepiiripunktide juures:

 • Narva-Ivangorodi piiripunkti juures on kaks ooteala:
 • Narva ooteala sõiduautodele, bussidele ja kohalikele veoautodele (Transservis-N)
 • Sillamäe ooteala veoautodele (Sillamäe Sadama AS)
 • Koidula piiripunkti ooteala kõikidele sõidukitele (Paldiski Sadamate AS)
 • Luhamaa piiripunkti ooteala kõikidele sõidukitele (Collade OÜ).

Ootealal on valgustus ja valve, sealhulgas videovalve ning olmejäätmete kogumise ja tualettruumi kasutamise võimalus. Piiriületuse ooteala teenuse pakkuja võib ootealal pakkuda ka muid teenuseid (näiteks kohvik).

Piiriületuse ooteala kasutamise eest võtab piiriületuse ooteala teenuse pakkuja tasu. Erinevatel ootealadel on see tasu erinev. Täpse hinnakirjaga on võimalik tutvuda GoSwifti veebilehel.

Millised on GoSwift süsteemi ajalised piirid?

Broneering annab ette tunniajase ajavahemiku, mille jooksul on planeeritud sõiduki piiriületus. Näiteks ajavahemikus 13.00 -14.00.

Nii eelbroneeringu kui ka üldisesse järjekorda registreerimise puhul peavad A, B ja D kategooria sõidukid saabuma broneeritud aja alguseks. C kategooria sõidukid 3 tundi enne broneeritud aega.

Üldisesse järjekorda registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et selle puhul on raske prognoosida täpset piiriületamise aega, kuna järjekord liigub erineva kiirusega erineval ajahetkel, sõltuvalt piiriületajate arvust, ning sellest, kui palju on parasjagu sõidukeid, millel on piiriületamiseks eelisõigus. Kuna konkreetset piiriületusaega on keeruline prognoosida, teavitatakse inimesi eesolevate sõidukite arvust. Piiriületust on soovitatav oodata ootealal, kuid ootealalt väljas tuleb jälgida järjekorra liikumist ja oma kohta www.eestipiir.ee vahendusel. Teenusepakkujalt on võimalik tellida ka tasulist SMS-teenust piirijärjekorra kulgemise kohta.

Kohapeal organiseerib ootejärjekorda ning vastutab selle korraldamise eest ooteala haldaja.

Info selle kohta, kui palju sõidukeid on piiriületamise ootel, muutub pidevalt ajas. Seega on piiriületamist planeerides soovitatav kontrollida piirijärjekorra pikkust aadressidel www.eestipiir.ee või www.estonianborder.eu.

Millistel tingimustel saab piiri ületada eelisjärjekorras?

Eelisjärjekorda saab registreerida:

 • sõiduk, mis veab rahvusvahelise delegatsiooni liiget või välisriikide diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajat;
 • sõiduk, mille veoseks on ajatundlik kaup;
 • sõiduk, millel on piiriületuseks rahvusvahelisest kokkuleppest või välislepingust tulenev eelisjärjekorraõigus;
 • A või A1 kategooria mootorratas.

Neile sõidukitele saab broneerida koha eelisjärjekorras interneti teel, telefoni teel ja ootealal kohapeal.

Ootealal võib eelisjärjekorras koha võtta järgmistel juhtudel:

 • kui sõiduk veab turiste, kes ei ole ootejärjekorra infosüsteemi toimimisest teadlik ning kes on saabunud ootealale ja nende ooteaeg piiriületuseks on ebamõistlikult pikk;
 • kui sõiduk veab inimest, kellel on mõjuv põhjus piiriületuseks eelisjärjekorras ja kelle jaoks oleks piiriületuse ootamine üldises ootejärjekorras ilmselgelt ebaproportsionaalselt koormav;
 • kui sõiduk veab inimest, kellel on muu mõjuv põhjus kiireloomuliseks piiriületuseks ja see on ooteala teenuse pakkuja poolt vastava piiripunktiga eelnevalt kooskõlastatud.

Mõjuvaks ja kiireloomuliseks vajaduseks eelisjärjekorras piiri ületada võib olla näiteks

 • lähedase sugulase ootamatu haigestumine või surm;
 • vajadus jõuda Venemaa Föderatsioonis väljuvale lennukile või rongile, kui isiku viisa kehtivusaeg või lubatud viibimisaeg lõpeb varem, kui üldises järjekorras piiriületamise aeg võimaldaks riigipiiri ületada;
 • haige lapse ravile viimine vms.
 • delegatsioonide rahvusvahelistele konverentsidele või võistlustele sõitmine.

Kiireloomulist vajadust piiri ületada tuleb ootealal tõendada.

Kui ootealale saabub sõiduk, millel on õigus võtta koht eelisjärjekorras, antakse sellele esimene vaba piiriületuse aeg. Eelisjärjekorda teenindatakse elava järjekorra arvelt. Juhul, kui piirile saabub palju sõidukeid, millel on õigus eelisjärjekorras piiri ületada, saavad nad koha saabumise järjekorras.

Millised on GoSwift süsteemi õiguslikud alused?

Elektroonilist piiriületuse registreerimist reguleerivad õigusaktid:

Lisainformatsiooni leiab: www.eestipiir.ee või www.estonianborder.ee

Mida teha, kui inimene ei jõua määratud ajaks ootealale?

Piirijärjekorra koht broneeritakse 1 tunni sisse ning ootealale peaks saabuma ajavaruga enne ettenähtud aja algust. Kui te hilinete ootealale, ei tarvitse te saada soovitud ajal piiri ületada.

Kui isik hilineb juba üle tunni ja tal ei ole selleks mõjuvat põhjust, siis broneeritud koht tühistatakse ja tal tuleb võtta ootejärjekorras uus koht. Seda saab teha interneti või telefoni teel või kohe kohapeal ootealal iseteenindavas kioskis või ooteala töötaja abiga.

Erakorralised juhtumid (kui näiteks tee peal läks auto rikki) lahendatakse ootealal.


Mis saab, kui piiril on piiriseisakud?

Kui tekivad piiriületuse seisakud, kus piiripunkt või naaberriik ei võta sõidukeid vastu, siis ei ole võimalik broneeritud ajal piiri ületada. Niipea, kui sõidukeid hakatakse vastu võtma, suunatakse ootejärjekorras olevad sõidukid piiripunkti, alustades varasema ajaga broneeritud sõidukitest.

Kui piiriületuses toimub seisak, siis võivad sel päeval broneeritud ajad nihkuda. Samas on süsteem üles ehitatud viisil, et päeva jooksul peaks piiriületused jõudma ettenähtud ajagraafikusse.


Mida teha kui selgub, et tekib vajadus vahetada autot või juhti?

Ootejärjekorrasüsteemis saab piirijärjekorras olla ühekordselt üks isik ja sõiduk. A, B ja D kategooria sõidukite puhul saab muuta ainult broneeringu aega ning seda kuni 3 korda ja kuni 3 tundi enne broneeringu aega. Kui soovitakse muuta autot, juhti või piiripunkti, siis on tegemist uue broneeringuga.

Autot ja juhti ei saa vahetada, kuid süsteemis on võimalus registreerida mitu juhti ning hiljem valida, kes sõidab.

Auto ja isiku seotakse selleks, et hoida ära piirijärjekorra kohtade müümist, tühjade broneeringute tegemist ning kõigi ootejärjekorrakohtade täis broneerimist samadele isikutele või sõidukitele.

Kui midagi juhtub teel olles, mis tingib auto või juhi vahetamise, siis lahendab selliseid olukordi ooteala koostöös piiripunktiga.