Piirangud riiki sisenemisel Venemaa Föderatsiooni kodanikele alates 19.09.2022

Vabariigi valitsuse korraldusega 08.09.2022 nr. 247 piiratakse alates 19.09.22 ajutiselt Eestisse sisenemine neil Venemaa Föderatsiooni kodanikel, kellel on kehtiv lühiajaline Schengeni viisa.

Piirangud kehtivad välispiiri ületusel ja kõikides Eesti rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktides – Narva, Luhamaa, Koidula, Tallinna lennujaama ja sadamate piiripunktides.

Politsei- ja Piirivalveamet kontrollib kõiki riiki saabujaid ja nende reisi eesmärki ning ei luba riiki isikuid, kellel puudub selleks õiguslik alus.

Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada Venemaa Föderatsiooni kodanikul:

  • kes külastab Eestis elavat Eesti kodanikust või Eesti pikaajalist elamisluba omavast isikust otsejoones alanejat või ülenejat sugulast või abikaasat
  • kes külastab Eestis elavat Eesti kodanikku või Eesti pikaajalist elamisluba omavat isikut, kellega kasvatatakse ühist alaealist last
  • kes on Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsi Konföderatsioonis asuva diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja või tema pereliige
  • kes külastab lühiajaliselt Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsi Konföderatsioonis asuvat diplomaatilist esindust või konsulaarasutust tehnilise või ametialase toe osutamiseks
  • kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik
  • kes on Euroopa Liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omav isik
  • kes on transiidil Eesti territooriumi viivitamata läbimiseks oma elukohariiki jõudmiseks
  • kellel on kehtiv Eesti antud lühiajaline viisa ja kelle lühiajaline töötamine on registreeritud
  • kellel on kehtiv Eesti antud lühiajaline viisa õppimise eesmärgil või
  • kelle Eestisse saabumine on vajalik humaansetel kaalutlustel.

Lisainfo ja korduma kippuvad küsimused on leitavad veebilehelt https://kriis.ee/reisimine-riigipiiri-uletamine/reisimine-eestisse/venemaa-kodanike-viisad

Täiendav info seoses Schengeni viisaga:

https://www.vm.ee/konsulaar-viisa-ja-reisiinfo/viisainfo/schengeni-viisa-taotlemine