Avaliku koosoleku registreerimine

Mis on avalik koosolek?

Avalik koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosolekuna mõistetakse väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas vabas õhus korraldatavat koosolekut, demonstratsiooni, miitingut, piketti, religioosset üritust, rongkäiku või muud meeleavaldust.

Avaliku koosoleku korraldaja on vastutav koosoleku rahumeelse läbiviimise eest. Seadus paneb koosoleku korraldajale kohustused, mille täitmata jätmise korral võib järgneda politsei sekkumine.

 

Politseiasutuste kontaktandmed avaliku koosoleku teate edastamisel

Põhja prefektuur
Pärnu maantee 139
15028 Tallinn
...

Lõuna prefektuur
Riia 132
50096 Tartu
...

Ida prefektuur
Rahu 38
41588 Jõhvi
...

Lääne prefektuur
A. H. Tammsaare pst 61
80010 Pärnu
...