Avaliku koosoleku registreerimine

Mis on avalik koosolek?

Seoses koroonaviiruse levikuga tuleb avaliku koosoleku planeerimisel ja läbiviimisel tagada:

  • siseruumis – hajutatus, piiratud osalejate arv, maski kandmine, desinfitseerimisvahendite olemasolu, desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt
  • õues – piiratud osalejate arv, desinfitseerimisvahendite olemasolu, desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt

Avaliku koosoleku korraldamine ja läbiviimine on sätestatud korrakaitseseadusega ning ajutised eri tingimused on sätestatud VV korralduses nr 282.

Avaliku koosoleku planeerimisel on soovitatav konsulteerida Terviseametiga.


Avalik koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosolekuna mõistetakse väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas vabas õhus korraldatavat koosolekut, demonstratsiooni, miitingut, piketti, religioosset üritust, rongkäiku või muud meeleavaldust.

Avaliku koosoleku korraldaja on vastutav koosoleku rahumeelse läbiviimise eest. Seadus paneb koosoleku korraldajale kohustused, mille täitmata jätmise korral võib järgneda politsei sekkumine.

 

Politseiasutuste kontaktandmed avaliku koosoleku teate edastamisel

Põhja prefektuur
Pärnu maantee 139
15028 Tallinn
pohja.korrapidaja@politsei.ee

Lõuna prefektuur
Riia 132
50096 Tartu
louna@politsei.ee

Ida prefektuur
Rahu 38
41588 Jõhvi
ida@politsei.ee

Lääne prefektuur
Pikk 18
80089 Pärnu
laane@politsei.ee