Isikut tõendava dokumendi taotlemine liikumisvõimetule inimesele

Kättesaamine

Sotsiaaltöötaja abiga

Liikumisvõimetu inimese dokumendi saab teenindusest kätte sotsiaaltöötaja.

Sotsiaaltöötaja peab dokumendi kättesaamiseks esitama:

  • taotleja kirjaliku nõusoleku, et sotsiaaltöötaja tema eest asju ajab
  • valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikirja
  • linna- või vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnituse, et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda dokumendi kättesaamiseks isiklikult pöörduda dokumendi väljastaja asukohta.