Isikut tõendava dokumendi taotlemine liikumisvõimetule inimesele

Liikumisvõimetule inimesele ID-kaardi taotlemine

Sõrmejälgede andmine

Alates 12. eluaastast on ID-kaardi taotlemiseks vaja anda sõrmejäljed. Elamisloakaardi puhul peab sõrmejäljed andma alates 6. eluaastast.

Juhul, kui ID-kaardi või pikaajalise elaniku elamisloakaardi taotleja on vanem kui 70-aastane ning temalt on varasemalt võetud sõrmejäljed, saab uut dokumenti taotleda ilma uusi sõrmejälgi andmata.

Muudel juhtudel, kui liikumisvõimetu taotleja puhul on sõrmejäljed hõivatud vähem kui 11 aastat tagasi, saab ID-kaarti või elamisloakaarti taotleda ilma uusi sõrmejälgi andmata. Dokumendi taotlemiseks esita PPA-le koos dokumenditaotlusega taotleja terviseseisundit tõendava dokument (arstitõend).

Kui sõrmejälgede andmine on vajalik, kuid dokumenditaotleja ei saa teenindusse sõrmejälgede andmiseks tulla, siis esita PPA-le koos dokumenditaotluse ja taotleja terviseseisundit tõendava dokumendiga (arstitõend) avaldus sõrmejälgede hõivamiseks taotleja viibimiskohas.

Taotlemine iseteeninduse

Iseteeninduses saab taotleda:

  • korduvat ID-kaarti täiskasvanule
  • ID-kaarti alaealisele lapsele

Iseteeninduses saab dokumenti taotleda ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID abil.

Iseteeninduses pead üles laadima foto ning tasuma riigilõivu pangalingi kaudu.

Taotle ID-kaarti iseteeninduses.

Taotlemine posti teel

ID-kaardi taotlemiseks posti teel:

Postiga saada täidetud taotlusankeet ja riigilõivu tasumist tõendav dokument aadressil Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn.

Digitaalne dokumendifoto saada koos infoga fotol olevast inimesest (nimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg) aadressil ....

Taotlusankeet

Posti teel ID-kaardi taotlemiseks tuleb liikumisvõimetul inimesel täita ja allkirjastada ankeet.

ID-kaardi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Riigilõivu tasumine

Tasu riigilõiv ning saada seda tõendav dokument koos taotlusankeediga.

Vaata riigilõivu määrasid.

Dokumendifoto

Digitaalne dokumendifoto saada koos infoga fotol olevast inimesest (nimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg) aadressil ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Kui ID-kaarti aitab taotleda sotsiaaltöötaja

Lisaks isikut tõendava dokumendi taotlusankeedile peab sotsiaaltöötaja esitama:

  • taotleja kirjaliku nõusoleku, et sotsiaaltöötaja tema eest asju ajab
  • valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikirja
  • linna- või vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnituse, et taotleja terviseseisund ei võimalda tal püsivalt taotluse esitamiseks isiklikult pöörduda PPA poole.

Kõik dokumendi taotlemiseks vajalik saada e-postiga ... või postiga aadressile Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn.