Isikut tõendava dokumendi taotlemine liikumisvõimetule inimesele

Liikumisvõimetule inimesele ID-kaardi taotlemine

Sõrmejälgede andmine

ID-kaardi taotlemiseks ei ole vaja anda sõrmejälgi.

Taotlemine iseteeninduse

Iseteeninduses saab taotleda:

  • korduvat ID-kaarti täiskasvanule
  • ID-kaarti alaealisele lapsele

Iseteeninduses saab dokumenti taotleda ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID abil.

Iseteeninduses pead üles laadima foto ning tasuma riigilõivu pangalingi kaudu.

Taotle ID-kaarti iseteeninduses.

Taotlemine posti teel

ID-kaardi taotlemiseks posti teel:

Postiga saada täidetud taotlusankeet ja riigilõivu tasumist tõendav dokument aadressil Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn.

Digitaalne dokumendifoto saada koos infoga fotol olevast inimesest (nimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg) aadressil ppa@politsei.ee.

Taotlusankeet

Posti teel ID-kaardi taotlemiseks tuleb liikumisvõimetul inimesel täita ja allkirjastada ankeet.

ID-kaardi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Riigilõivu tasumine

Tasu riigilõiv ning saada seda tõendav dokument koos taotlusankeediga.

Vaata riigilõivu määrasid.

Dokumendifoto

Digitaalne dokumendifoto saada koos infoga fotol olevast inimesest (nimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg) aadressil ppa@politsei.ee.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

ID-kaarti aitab taotleda sotsiaaltöötaja

Lisaks isikut tõendava dokumendi taotlusankeedile peab sotsiaaltöötaja esitama:

  • taotleja terviseseisundit tõendava dokumendi (arstitõendi)
  • taotleja kirjaliku nõusoleku, et sotsiaaltöötaja tema eest asju ajab
  • valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikirja
  • taotleja isikusamasuse kontrollimise akti
  • linna- või vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnituse, et taotleja terviseseisund ei võimalda tal püsivalt taotluse esitamiseks isiklikult pöörduda PPA poole.

Kõik dokumendi taotlemiseks vajalik saada e-postiga ppa@politsei.ee või postiga aadressile Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn.