Isikut tõendava dokumendi taotlemine liikumisvõimetule inimesele

Liikumisvõimetule inimesele elamisloakaardi taotlemine

Sõrmejälgede andmine

Alates kuuendast eluaastast on elamisloakaardi taotlemiseks vaja anda sõrmejäljed.

Kui dokumenditaotleja ei saa teenindusse sõrmejälgede andmiseks tulla, siis esita PPA-le sellekohane avaldus koos dokumenditaotlusega.

Sõrmejälge ei pea andma, kui nende andmisest on möödunud vähem kui kuus aastat.

Taotlemine iseteeninduses

Iseteeninduses saab taotleda:

  • korduvat elamisloakaarti täiskasvanule
  • elamisloakaarti alaealisele lapsele

Iseteeninduses saab dokumenti taotleda elamisloakaardi, mobiil-ID, Smart-ID või pangalingiga.

Iseteeninduses pead üles laadima foto ning tasuma riigilõivu pangalingi kaudu. Samuti saab taaskasutada sõrmejälgi, kui nende andmisest on möödunud vähem kui kuus aastat.

Taotle elamisloakaarti iseteeninduses.

Taotlemine posti teel

Posti teel taotlemine on võimalik, kui sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui kuus aastat.

Elamisloakaardi taotlemiseks posti teel:

Postiga saada täidetud taotlusankeet ja riigilõivu tasumist tõendav dokument aadressil Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn.

Digitaalne dokumendifoto saada koos infoga fotol olevast inimesest (nimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg) aadressil ....

Taotlusankeet

Posti teel elamisloakaardi taotlemiseks tuleb liikumisvõimetul inimesel täita ja allkirjastada ankeet.

Elamisloakaardi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Riigilõivu tasumine

Tasu riigilõiv ning saada seda tõendav dokument koos taotlusankeediga.

Vaata riigilõivu määrasid.

Dokumendifoto

Digitaalne dokumendifoto saada koos infoga fotol olevast inimesest (nimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg) aadressil ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Elamisloakaarti aitab taotleda sotsiaaltöötaja

Lisaks isikut tõendava dokumendi taotlusankeedile peab sotsiaaltöötaja esitama:

  • taotleja terviseseisundit tõendava dokumendi (arstitõendi)
  • taotleja kirjaliku nõusoleku, et sotsiaaltöötaja tema eest asju ajab
  • valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikirja
  • linna- või vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnituse, et taotleja terviseseisund ei võimalda tal püsivalt taotluse esitamiseks isiklikult pöörduda PPA poole.

Kõik dokumendi taotlemiseks vajalik saada e-postiga ... või postiga aadressile Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn.