Meediasuhtluse põhimõtted

Filmi ja telesarjade tegijatele

PPA põhimõtted ametnike ja vahendite kaasamisel filmi- ja telesarjade võtetele

PPA on valmis panustama erinevate filmide, telesarjade jm audiovisuaalsete projektide võtetele oma vahendite piires, lähtudes alljärgnevatest põhimõtetest.

PPA vahendite kasutamise aluseks võtetel on tootjapoolne kirjalik taotlus, mille saab saata aadressil ... vähemalt 5 tööpäeva enne eeldatavat võtteaega.

Taotlus peab sisaldama:

  • Filmiprojektiga seotud kontaktisiku andmed
  • Võtete täpne aeg
  • Võtete koht
  • Võtete kestus
  • Valmiva teose linastumise kanal/koht
  • PPAlt küsitav ressurss võimalikult täpselt (vormide puhul riiete täpsed suurused)
  • Teose lühikirjeldus
  • Stsenaariumi osa, kus on võimalikult täpselt lahti kirjutatud PPA osalus

Taotlus on vaja esitada igakordse võttesessiooni kohta, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti.

PPA langetab otsuse võimalikust osalemisest lähtudes valmistoote võimalikust mõjust PPA mainele, võtetel vajaminevast ressursist ning muudest oluliselt asjaoludest. Üldjuhul kommertsreklaamide jaoks PPA enda vahendeid ei eralda. Otsus võib olla äraütlev.

PPA võib eeltingimusena osalemiseks võtetel nõuda stsenaariumi muutmist.

PPA saab võtetele panustada eelkõige vormiriietuse laenutamisega.

Tootja peab teadma, et võtetel osalevad sõidukid ja ametnikud on üldjuhul teenistusülesannete täitmisel ning saades kõrgema prioriteediga ülesande, võivad ametnikud koos sõidukitega võtetelt etteteatamata lahkuda.