Otsingu- ja päästetööd

Lennu- ja merepääste

Lennu- ja merepääste kontaktid:

Lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskus (JRCC Tallinn)
+372 619 1224, ...
Raadiosagedused:
VHF-DSC 70 CH
VHF 16 CH
VHF 69 CH
MF-DSC 2187,5 kHz
2182 kHz
Raadiokutsungid
Lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskuse kutsung (VHF 16 ja 69) TALLINN RESCUE

Lennu- ja merepääste tegevus on valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste, omavalitsusüksuste, erafirmade ja vabatahtlike organisatsioonide koostöö Eestis juhtunud mere- või lennuõnnetuse või muu ohuolukorra korral. Hädas olevad inimesed tuleb leida ja päästa võimalikult lühikese ajaga.

Otsingu- ja päästetöid (SAR – search and rescue) tehakse Eestis vastavalt rahvusvahelisele kokkuleppele lennuinfopiirkonnas (Tallinn FIR). Lennu- ja merepääste korraldatakse vastavalt rahvusvaheliselt ja siseriiklikult kokku lepitule.

Eesti otsingu- ja päästepiirkond

Hall joon tähistab Tallinn FIR ehk Eesti otsingu- ja päästepiirkonna piiri, sinine joon territoriaalmere piiri, roheline joon majandusvööndi piiri.

Eesti kaart, kus märgitud otsingu- ja päästepiirkond

Lennu- ja merepääste Eestis

PPA teeb vastavalt politsei- ja piirivalveseadusele otsingu- ja päästetöid Eesti päästepiirkonnas. Lennu- ja merepääste koordineerimise ja juhtimise eest Eesti otsingu- ja päästepiirkonnas vastutab lennu- või mereõnnetuse korral PPA lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskus (JRCC Tallinn). JRCC ülesanne on võtta vastu hädaabiteated, reageerida ning teavitada vastavaid üksusi juhtunust ning saata välja abi. Olenevalt olukorrast teavitatakse vee- ja õhusõidukeid.

Otsingu- ja päästetööde läbiviimise eest vastutab JRCC Tallinnas töötav vastava väljaõppega ametnik, kelle juhtida on sündmuste käik algusest lõpuni, kui kõik ellujäänud on päästetud ja toimetatud ohutusse kohta või kui arvestades kõiki sündmust puudutavaid asjaolusid ja mõjutavaid tegureid ei anna edasine hädasolijate otsimine enam tulemusi.

Merepäästesündmustele kaasatavad ressursid on:

  • Valmisoleku operatiiv-ressurss (põhiressurss): Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Lennuliiklusteeninduse AS, Merevägi, kiirabiteenuse osutajad
  • Kaasatav ressurss (abiressurss): haiglad, käitajad, vabatahtlikud merepäästeühingud
  • Toetav ressurss (abiressurss): kaitsevägi, Kaitseliit, vabatahtlikud organisatsioonid