Reostustõrje

Reostusest teatamine

Märgates reostust piiriveekogul, anna sellest võimalikult kiiresti teada lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskusele.

Lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskuse kontaktid
Joint Rescue Coordination Centre Tallinn (JRCC TALLINN)
Tel: +372 619 1224 (24 hrs)
Fax: +372 692 2501
E-mail: ...
Inmarsat-C: 581 492480040

Reostus on käesolevas tähenduses laevadelt pärinev nafta- või naftasaaduste reostus piiriveekogul, mille tagajärjel kahjustub veekeskkond ning majanduslikud tagajärjed on rasked ja pikaajalised.

Eesti piiriveekogudel on reostuse lokaliseerimise, likvideerimise ja seire eest vastutav Politsei- ja Piirivalveamet (VV määrus nr 65 „Otsingu- ja päästetööde tegemine Eesti päästepiirkonnas ning reostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ja piiriveekogudel“).

Reostustõrje eesmärk

Tõrjetööde eesmärgiks on reostuse tagajärgede minimeerimine, piirates ja lokaliseerides naftareostuse levikut seda veest korjates. Kuna naftareostuse korje on tulemuslikem õnnetuse-järgse ööpäeva jooksul, tuleb reostustõrjeressursid koondada õnnetuspaigale võimalikult kiiresti. Mida tõhusam on naftareostuse korje koheselt pärast õnnetuse toimumist, seda vähem triivib seda rannale, kust korje on kordades kulukam ja naftareostuse keskkonnamõju kahjulikum.

Merereostuse lokaliseerimise ja likvideerimise eest vastutab alates 01.01.2023 Eesti merevägi.