Sümboolika

Varrukaembleem

Politsei

Politsei varruka embleem on kilbikujuline. Sinisel taustal on kujutatud tagajalgadele püstitõusnud hõbedast lõvi, kes esikäppadega hoiab väikest riigivappi. Lõvi valimisel vapiloomaks on lähtutud tõigast, et just sellele loomale on iseloomulike omadustena omistatud õilsust ja julgust. Lõvi on ka riigivapi vapiloom. Looma püstiseisev asend sümboliseerib valmisolekut tegutsemiseks. Lõvi on kujutatud hõbedasena, sest seegi värv sümboliseerib õilsust ja mehisust. Väikese riigivapi hoidmine esikäppade vahel tähendab valmisolekut avaliku korra ja riigi huvide kaitseks. Taustavärv on sinine, mis on ühtlasi ka üks lipuvärvidest, sümboliseerides rahu ja stabiilsust. Kilbi kohal on poolkaares trükitähtedega kiri "Politsei".

Pilt politsei kilbikujulisest politsei varruka embleemist