Ajutise reisidokumendi taotlemine

Mis see on?

Ajutine reisidokument antakse erandlikult Eestis viibivale välismaalasele Eestist lahkumiseks ja Eestisse tagasipöördumiseks.

Reisidokumendi väljastab isikule tema kodakondsusjärgne riik. Ajutise reisidokumendi väljaandmiseks peavad esinema väga erandlikud asjaolud, mida taotleja on kohustatud tõendama.

2021. aastast väljastatava ajutise reisidokumendi esikaas