Meremehe teenistusraamatu taotlemine

Mis see on?

Meremehe teenistusraamat on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni „Meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta“ nõuetele vastav reisidokument, mis antakse Eesti kodanikust meremehele, kes töötab konventsiooniga ühinenud riigis registreeritud tsiviillaeval või on registreeritud selle riigi territooriumil asuvas tööbüroos.

Iga konventsiooniga ühinenud liikmesriik võib väljastada meremehe isikut tõendava dokumendi meremehele, kes on esitanud taotluse dokumendi saamiseks ning kes teenib konventsiooniga ühinenud liikmesriigi territooriumil registreeritud laeval või on registreeritud selle riigi territooriumil asuvas tööbüroos.

Meremehe teenistusraamat kehtib kuni 5 aastat.

2021. aastast väljastatava meremehe teenistusraamatu esikaas

Vaata enda dokumendi taotluse hetkeseisu.