Välismaalase passi taotlemine lapsele

Mis see on?

Dokumentide taotluskeskkonda sisenemise nupp

Välismaalase pass on Eesti Vabariigi poolt välismaalasele antav reisidokument.

Välismaalase pass väljastatakse välismaalasele, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus ja sealjuures on tõendatud, et tal puudub välisriigi reisidokument ning tal pole seda võimalik saada.

Passi taotlemisel tuleb anda alates 12-eluaastast sõrmejäljed, mis kantakse taotleja passi.

Välismaalase pass lapsele kehtib 5 aastat.

Alates 2021. aastast väljastatava välismaalase passi esikaas

Vaata enda passi taotluse hetkeseisu.

Passi kasutaja meelespea.